NYHETER

Smart Bemanning, tidligere Bergen Helsevikar signerer avtale for levering av sykepleiere til HINAS, Helse Vest

Smart Bemanning har signert ny avtale for levering av sykepleiere til HINAS, Helse Vest for 2 nye år

Smart Bemanning er nå stolte leverandører av Sykepleier vikartjenester til Helse Vest.

Helse Vest består av

Haukeland Universitetssjukehus
Haraldsplass Sykehus
Haugesund Sjukehus
Stavanger Universitetssjukehus
Stord Sjukehus
Odda Sjukehus
Valen Sjukehus
Førde Sentralsjukehus

Samt flere institusjoner og distriktspsykiatriske senter

SMART BEMANNING ER DERFOR HØYST INTERESSERT I Å KNYTTE TIL SEG ETT STØRRE
ANTALL SYKEPLEIERE PÅ FAST STILLING
Høres det interessant å kunne arbeide i den stillingsgrad du selv ønsker, og selv velge hvor du vil jobbe, så ta kontakt med
vikar@smartbemanning.no

BERGEN HELSEVIKAR skifter navn og heter nå SMART BEMANNING

I forbindelse med at vi nå leverer langt utenfor kommunegrensen velger vi nå å skifte ut navnet Bergen Helsevikar, og markedsføre oss i alle ledd med Smart Bemanning. Dette skyldes i stor grad at vi nå leverer helsepersonell til HINAS - Helse Vest. Vi har allerede noen kunder i Stavanger, og fra 1.februar leverer vi i hele region Vest. Bergen Helsevikar er en kjent merkevare i Bergen, så vi håper våre kunder og personell fremdeles vet det er oss når vi i fremtiden svarer "Smart Bemanning" på telefonen.

Som ett ledd i omorganiseringen har vi flere nyansettelser på kontoret vårt

Daglig leder: Elin Sjursen. Tar over som ny daglig leder. Elin har tidligere jobbet som sjefs sykepleier ved Bergen Røde Kors Sykehjem.
Tidliger daglig leder Katharine Gude Aspvik fortsetter som eier av selskapet, og som konsulent, blant annet for HINAS avtalen

Ny konsulent Helse: Nina Ingegbrigtsen. Tidligere sykepleier ved Haukeland, Volvat og Hjelp24 vil være en av våre 3 konsulenter innen Helse.
Kjersti Rebnord er i foreldrepermisjon og kommer sterkt tilbake i 2014. I mellomtiden driver vi og ansetter noen midlertidig i hennes stilling.

Bergen helsevikar omtalt av NHO

Bergen Helsevikar er omtalt av NHO etter artikkel i Byavisen
Les artikkelen her

Bergen Helsevikar er i gang med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Hovedmålsetning med miljøfyrtårnsertifiseringen er at Bergen Helsevikar skal arbeide systematisk for å redusere virksomhetens belastning på det ytre miljø, og gjennom våre tjenester bidra til fremtidsrettede og gode løsninger for miljø‐ og klimautfordringer.

Delmål:
• Redusert forbruk av ressurser og råvarer (papir, reiser, 
avfall, energi), som også gir reduserte kostnader

• Generell økt motivasjon og interesse for HMS‐ og miljøfokus i 
selskapet, samt i alle fag og prosjekter

• Positiv markedsverdi gjennom å være miljøfyrtårnbedrift og 
Iso 9001/9002

• Sertifikat som kan legges ved våre tilbud

• Tilgang til kunder som krever at oppdragsparter er sertifisert.

Her kan du lese mer om miljøfyrtårn-sertifisering
en: http://www.miljofyrtarn.no/index.php/hvaermiljofyrtarn

miljoefyrtaarn_sertifisering_large

JEG SØKER JOBB